Monday, April 2, 2012

På førstesiden av universitetsavisa

Jeg har tidligere skrevet såvidt om intervjuet Owen Evans og jeg gjorde med Julian Assange. I forbindelse med hans tilstedeværelse på visningen av Europe´s Last Dictator, intervjuet også journaliststudent Harriet Rose-Gale Assange, da for Bournemouth Universitys studentavis, The Rock. Dette intervjuet, sammen med mitt fotografi kom på førstesiden av avisens tredje utgivelse.

The Rock, Issue 3, 2012