Tuesday, March 13, 2012

Multimedieprosjektet Marine Conservation Zones ferdigstilt

I prosjektfaget Major Multimedia Project valgte jeg i fjor høst med video som plattform å fokusere på marine nasjonalparker i England, ettersom dette ser ut til å bli en av de store politiske miljøsakene i landet i årene som kommer. 127 såkalte Proposed Marine Conservation Zones langs kysten av Storbritannia har blitt foreslått av Natural England, og mange av områdene gjennomgås for tiden av forskere for å finne ut hva som bør og skal beskyttes fra menneskelig påvirkning.

Som case valgte jeg meg Studland Bay i Dorset, ettersom dette ligger rett ved min studieplass.

I forbindelse med dette intervjuet jeg relevante personer, og publiserte dette blant annet på universitetets nettsted for journaliststudenter, men i tillegg opprettet jeg www.marineconservationzones.com som jeg anbefaler deg hvis du vil lese mer om prosjektet. Jeg har også laget en Android-app som viser nettsiden i en mobiltilpasset versjon – den finner du på Android Market/Play.

Her er hovedresultatet fra mitt sisteårsprosjekt i faget Major Multimedia Project på Bournemouth University.