Wednesday, June 29, 2011

Feilskriving i Aftenposten 29. juni 2011: Oslo-området

Oslo-området
 
Også i dag var det mulig å spotte det som må være en egennavnsfeil etter oppdeling av ord ved bruk av bindestrek. Setningen lyder "Veitrafikksentralen anbefaler bilister i oslo-området å vente til lørdag med å starte ferieturen."
Siden ordet osloområdet her er delt opp med en bindestrek, skulle egennavnet beholdt sin store bokstav, akkurat som Vinter-Oslo, eller Oslo-trafikantene (som står å lese på side i tre i samme avis (AP 29.06.11). I selve artikkelen gjentas også det aktuelle ordet, og her står det skrevet slik det skal gjøres. Oslo-området.
Les mer om bindestreken på http://www.korrekturavdelingen.no/K4Bindestrek.htm

Trafikkbildet
 En annen feil i samme artikkel er ordet trafikkbilde. Setningen lyder "Med et forum som vi nå etablerer, kan jeg være trygg på at de instanser som er involvert i arbeid i Oslo-området, eller når det skjer noe uforutsett i trafikkbilde, skal vite hva de skal gjøre for å unngå slike situasjoner, sier Kleppa."

Her burde ordet trafikkbilde stått i bestemt form entall, slik: trafikkbildet.
Her står det om trafikkbildet på regjeringen.no sine nettsider ("og det framtidige trafikkbildet langs kysten er gitt i kapittel 3.1"), og i Bilansvarsloven kan du blant annet lese at "Man må imidlertid ta hensyn til at trafikkbildet har utviklet seg".